नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
फर्पीङ्ग, काठमाडौं

 • परिचय २०७५-५-१५

  काठमाणडौ जिल्लाको जनसंख्या भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय राजनिति दलहरूको माग समेतलार्इ मध्यनजर गरी .नेपाल सरकार माननीय उपप्रधानमन्त्री  तथा  गृह मन्त्री स्तरको मिति २०६९।११।२१ को निर्णयनुसार यस इलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङमा स्थापना भएको हो । काठमाणडौ जिल्लाको दक्षिणपश्चिम भेगको दक्षिणकाली नगरपालिकामा रहेको साविक ६ वटा गाविस र हाल ९ वटा वोडाका जनताहरूलार्इ  सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य अनुरूप स्थापना गरिएको हो । यस इलाका प्रशासन कायार्लय फर्पिङमा नेपाल सरकारको रा. प. दीतिय श्रेणीको उपसचिव कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । इलाका प्रशासन कार्यालयले यस भेगमा बसोबास गर्ने जनताहरूलार्इ ,नागरिकता ,नाबालक परिचय पत्र , राहदानीको सिफारिस शान्ति सुरक्षा र ठाडो उजुरी जस्ता सेवाहरू प्रदान…

 • परिचय २०७५-५-१५

  काठमाणडौ जिल्लाको जनसंख्या भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय राजनिति दलहरूको माग समेतलार्इ मध्यनजर गरी .नेपाल सरकार माननीय उपप्रधानमन्त्री  तथा  गृह मन्त्री स्तरको मिति २०६९।११।२१ को निर्णयनुसार यस इलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङमा स्थापना भएको हो । काठमाणडौ जिल्लाको दक्षिणपश्चिम भेगको दक्षिणकाली नगरपालिकामा रहेको साविक ६ वटा गाविस र हाल ९ वटा वोडाका जनताहरूलार्इ  सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य अनुरूप स्थापना गरिएको हो । यस इलाका प्रशासन कायार्लय फर्पिङमा नेपाल सरकारको रा. प. दीतिय श्रेणीको उपसचिव कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । इलाका प्रशासन कार्यालयले यस भेगमा बसोबास गर्ने जनताहरूलार्इ ,नागरिकता ,नाबालक परिचय पत्र , राहदानीको सिफारिस शान्ति सुरक्षा र ठाडो उजुरी जस्ता सेवाहरू प्रदान…

 • घुम्ती शिविर संचालन २०७५-११-२३

                                                              मिति २०७५ साल फाल्गुण २७ गते काठमाडाैं  जिल्ला, दक्षिणकाली नगरपालिकाकाे समन्वयमा वडा नंं ८,  छैमले स्थित वडा कार्यालयमा एकिकृत घुम्ती शिविर संचालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकता समेत वितरण गरिने भएकाले स्थानीय सम्बन्धित वडा वासीहरूमा  अनुराेध छ ।  समय ः  २०७५ साल फाल्गुण २७ गते बिहान ८ बजे देखि  स्थान ः  वडा नंं ८ छैमले ,वडा कार्यालय

 • काम, कर्तव्य र अधिकार २०७५-५-१५

  1.निकायको स्वरुप र प्रकृति काठमाणडौ जिल्लाको जनसंख्या भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय राजनिति दलहरूको माग समेतलार्इ मध्यनजर गरी .नेपाल सरकार माननीय उपप्रधानमन्त्री  तथा  गृह मन्त्री स्तरको मिति २०६९।११।२१ को निर्णयनुसार यस इलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङमा स्थापना भएको हो । काठमाणडौ जिल्लाको दक्षिणपश्चिम भेगको blIf0fsfnL नगरपालिकामा रहेको साविक ६ वटा गाविस र हाल ९ वटा वोडाका जनताहरूलार्इ  सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य अनुरूप स्थापना गरिएको हो । यस इलाका प्रशासन कायार्लय फर्पिङमा नेपाल सरकारका रा.प. दीतिय श्रेणीको उपसचिव कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । इलाका प्रशासन कार्यालयले यस भेगमा बसोबास गर्ने जनताहरूलार्इ ,नागरिकता ,नाबालक परिचय पत्र , राहदानीको सिफारिस शान्ति सुरक्षा र ठाडो उजुरी…



© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय