नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम


  समाचार

NO record found

  सूचना

  • राहदानी सम्बन्धी सूचना २०७५-३-९

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याङ्लुङ्ग, तेह्रथुममा  राहदानी (MRP) फाराम भरी दर्ता गराउने सेवाग्राहीहरुको रसिद नं. १०८६ सम्मको राहदानी (MRP) यस इलाका प्रशासन कार्यालय, संक्रान्तिबजारमा प्राप्त भएको छ । यस इलाका क्षेत्रका सम्दु र इसिबु बाहेकका सेवाग्राहीहरुले राहदानी प्राप्त गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गइ राख्नु नपर्ने हुँदा राहदानी लिन आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र, राजश्व तिरेको बिल भरपाई र पुरानो राहदानी हुनेले सो समेत लिइ आउनुहोला । साथै आफै उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीले एकाघरको परिवार सदस्यलाई के कति कारणले आफू उपस्थित हुन नसक्या हो? सो कुरा खुलेको निवेदन, आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी, राजश्व तिरेको रसिद, नाता प्रमाणित खुलेको कागजपत्र र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पनि…© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय