नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
वालिङ्ग स्याङ्गजा


  समाचार

NO record found

  सूचना

  • kejariwalle saphat lidai २०७१-११-२

    mukha mantrima

  • balak harayeko suchana २०७१-११-२

    balak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko suchanabalak harayeko…© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय