नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
डोटी

 • मासिक प्रगति विवरण २०७५-१२-५

 • अत्यन्त जरुरी सूचना २०७५-१२-३

    अत्यन्त जरुरी सूचना ।

 • राहदानी आएको सूचनाः २०७५-११-२२

  राहदानी आएको सूचना   यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा  मिति २०७५/०९/१५ देखी २०७५/१०/२९ गते सम्म राहदानी बनाउन फाराम भर्नु भएकाहरुको राहदानी विभागबाट बनेर आइसकेकोले राहदानी लिनका लागी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डोटीको अर्धकट्टी भौचरको प्रतिलिपी र नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी लिई स्वयं/निकटतम व्याक्ति आउनु हुन जानकारी गराइन्छ । स्वयं व्याक्ति बाहेकको हकमा राहदानी वाहकको मन्जुरीनामा अनिवार्य गरिएको छ ।    कार्यालय दर्ता नं. राजश्व भौचर नं. कार्यालय दर्ता मिति निवेदकको नाम, थर  लिङ्ग ठेगाना ना.प्र.नं 4172 04502486 2075-10-10 Resham Bahadur Saud  M Dipayal Silgadhi-1 68-01-75-03976 4173 0 4502111 2075-10-11 Hem Bikram Chand M Gaguda - 5 68-01-73-02435 4174 04502483 2075-10-13 Bharat Bahadur Khadka …

 • मासिक प्रगति विवरण २०७५-११-६

  २०७५ साल माघ महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीबाट सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण । सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु कार्यान्वयन स्थिति ईकाइ परिमाण कैफियत नागरिकताका फाँट क) नागरिकता वितरण (नयाँ) थान ३२१   ख) प्रतिलिपि नागरिकता थान १४८   ग) अंगिकृत नागरिकता थान ×   घ) नावालक परिचय पत्र थान १   ङ) पुरानो नागरिकता ईन्ट्री थान १३६८१   राहदानी फाँट क) राहदानी वितरण थान ५८   ख) राहदानी सिफारिस काठमाण्डौ थान ४९   ग) राहदानी सिफारिस जिल्लाबाट थान ३३   घ) SMS सेवा संचालन       स्थानिय प्रशासन फाँट जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक पटक २   ख) जिल्ला दैवी…

 • राहदानी आएको सूचनाः २०७५-१०-१०

  राहदानी आएको सूचना   यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा  मिति २०७५/०७/२५ देखी २०७५/०९/१२ गते सम्म राहदानी बनाउन फाराम भर्नु भएकाहरुको राहदानी विभागबाट बनेर आइसकेकोले राहदानी लिनका लागी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डोटीको अर्धकट्टी भौचरको प्रतिलिपी र नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी लिई स्वयं/निकटतम व्याक्ति आउनु हुन जानकारी गराइन्छ । स्वयं व्याक्ति बाहेकको हकमा राहदानी वाहकको मन्जुरीनामा अनिवार्य गरिएको छ । 

 • स्वत: प्रकाशन २०७५ कार्तिक-पुष २०७५-१०-९

  स्वतः प्रकाशन (कार्तिक-पुस) (Proactive Disclosure) (सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ सँग सम्बन्धित)               मितिः २०७५ माघ ६ गते ।                 राष्ट्रिय गान   सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली   प्रकृतिका कोटी-कोटी सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल   ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि तराई, पहाड, हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल   बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय-जय नेपाल ।।         हाम्रो भन्नु,      नेपालको संविधान…

 • अर्धवार्षिक प्रगति विवरण २०७५-१०-६

  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीबाट सम्पादित 2075 सालको अर्धवार्षिक प्रगति संक्षिप्त विवरण । सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु कार्यान्वयन स्थिति ईकाइ परिमाण कैफियत नागरिकताका फाँट क) नागरिकता वितरण (नयाँ) थान २४१५   ख) प्रतिलिपि नागरिकता थान ७४१   ग) अंगिकृत नागरिकता थान ३   घ) नावालक परिचय पत्र थान ३३   ङ) पुरानो नागरिकता ईन्ट्री थान ६८८६   राहदानी फाँट क) राहदानी वितरण थान २१०   ख) राहदानी सिफारिस काठमाण्डौ थान २९७   ग) राहदानी सिफारिस जिल्लाबाट थान ३३०   घ) SMS सेवा संचालन       स्थानिय प्रशासन फाँट जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक पटक १२   ख) जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको…

 • मासिक प्रगति विवरण २०७५-१०-३

  २०७५ साल पौष महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीबाट सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण । सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु कार्यान्वयन स्थिति ईकाइ परिमाण कैफियत नागरिकताका फाँट क) नागरिकता वितरण (नयाँ) थान ५७४   ख) प्रतिलिपि नागरिकता थान २००   ग) अंगिकृत नागरिकता थान १   घ) नावालक परिचय पत्र थान २   ङ) पुरानो नागरिकता ईन्ट्री थान ६८८६   राहदानी फाँट क) राहदानी वितरण थान ३५   ख) राहदानी सिफारिस काठमाण्डौ थान ५१   ग) राहदानी सिफारिस जिल्लाबाट थान ३५   घ) SMS सेवा संचालन       स्थानिय प्रशासन फाँट जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक पटक २   ख) जिल्ला दैवी…

 • राहदानी आएको सूचनाः २०७५-९-१८

  राहदानी आएको सूचना   यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा  मिति २०७५/०६/२३ देखी २०७५/०७/१९ गते सम्म राहदानी बनाउन फाराम भर्नु भएकाहरुको राहदानी विभागबाट बनेर आइसकेकोले राहदानी लिनका लागी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डोटीको अर्धकट्टी भौचरको प्रतिलिपी र नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी लिई स्वयं/निकटतम व्याक्ति आउनु हुन जानकारी गराइन्छ । स्वयं व्याक्ति बाहेकको हकमा राहदानी वाहकको मन्जुरीनामा अनिवार्य गरिएको छ । 

 • मासिक प्रगति विवरण २०७५-९-२

  २०७५ साल मंसिर महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीबाट सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण । सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु कार्यान्वयन स्थिति ईकाइ परिमाण कैफियत नागरिकताका फाँट क) नागरिकता वितरण (नयाँ) थान ६०१   ख) प्रतिलिपि नागरिकता थान १९४   ग) अंगिकृत नागरिकता थान १   घ) नावालक परिचय पत्र थान ५   ङ) पुरानो नागरिकता ईन्ट्री थान ×   राहदानी फाँट क) राहदानी वितरण थान ३३   ख) राहदानी सिफारिस काठमाण्डौ थान ८९   ग) राहदानी सिफारिस जिल्लाबाट थान ६८   घ) SMS सेवा संचालन       स्थानिय प्रशासन फाँट जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक पटक १   ख) जिल्ला दैवी…

 • स्वत: प्रकाशन २०७५ कार्तिक-पुष २०७५-१०-९

  स्वत: प्रकाशन २०७५ कार्तिक-पुष 

 • विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थलहरु २०७५-३-२९

  विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थलहरु तोकीएको बारे सार्वजनिक सूचना ।   नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, शान्ति सूरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा अर्को सूचना जारी नहुन्जेल सम्म मिति २०७५/०३/२९ गते देखी लागु हुने गरी तपसिलमा उल्लेखित स्थलहरुमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने व्यवस्था भए अनुरुप सर्वसाधारण सबैको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।    तपसिल १. दि.सि.न.पा.को सिलगढीमा : ईन्द्रचोक २. दि.सि.न.पा.को सिलगढीमा : नाचनथली ३. दि.सि.न.पा.को दिपायलमा : दिल्पेश्वर मठ अगाडी ४. दि.सि.न.पा.को पिपल्लाको बसपार्क पछाडि ५. दि.सि.न.पा.को राजपूरमा पञ्चेश्वर मार्गको पिपलचौतारी  

 • सुचनाकाे हक सम्बन्धी एेन २०७३-४-३१

  सुचनाकाे हक सम्बन्धि एेन २०६५© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय