नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
सर्लाही© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय