नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय ,
पूर्वाञ्चल, धनकुटा


  कार्यालयको फोटो

 

 • अन्तरवार्ता कार्यक्रम २०७१-५-१३

  अन्तरवार्ता कार्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस । http://moha.gov.np/district/custom/uploads/notice/1409259369.pdf

 • अन्तरर्वाता सम्बन्धी सूचना २०७१-५-१२

  सूचना डाउनलोड गर्नुहोस http://moha.gov.np/district/custom/uploads/notice/1409187394.pdf

 • स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय सचिव पदपदपूर्ती २०७१-४-२९

  नेपाल सरकार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं कर्मचारी सेवा करारमा लिने सूचना (सूचना प्रकाशन मिति २०७१।४।२९)   स्थानीय शान्ति समितिको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को मिति २०७१।४।१३ को निर्णयानुसार स्वीकृत तपसिल बमोजिमको अस्थायी पदमा आगामी २०७२ साल असार मसान्त सम्मका लागि कर्मचारीको सेवा आवश्यक भएकोले सो पदको सेवा करारमा लिनको लागि तपसिल बमोजिमको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट रु. १०।– को टिकट टाँसी वैयक्तिक विवरण (Bio-Data) सहित यस कार्यालयमा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र निवेदन पेश गर्न दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।    १. पदः शाखा अधिकृत (कार्यालय सचिव)  २. पद संख्याः ७५      …

 • गुनासो व्यवस्थापन डेस्क २०७०-५-३

  पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तरगतका सरकारी सेवा प्रदायक निकाय/पदाधिकारी/कर्मचारीहरुले प्रवाह गरेको सेवाप्रति चित्त नबुझ्ने वा मर्का पर्ने सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने प्रयोजनको लागि यस कार्यालयमा देहायको टेलिफोन नं. र इ–मेल सहितको गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी डेस्क खडा गरिएको व्यहोरा सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक कार्यालय समयभित्र गुनासो सुन्ने टिप्ने गरिने तथा सो गुनासो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय पदाधिकारीलाई तत्काल जानकारी गराई गुनासो संबोधन गर्न निर्देशन दिईने छ साथै गुनासोकर्ताको नाम गोप्य राखिने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ । टेलिफोन नं. ०२६–५२०८८५ इमेल raodkt@yahoo.com

 • परिपत्र सम्बन्धमा २०६९-१०-२४

  यस विकास क्षेत्रका १६ वटै जिल्लाको web address मा शासकिय तथा आर्थीक सुधारको तत्कालिन कार्ययोजना २०६९  विवरण परिपत्र गरिसकिएको छ । परिपत्र प्राप्त भएपछि फर्छयोट बटममा किल्क गर्नुहोला ।© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय