नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सीमा प्रशासन कार्यालय ,
संखुवासभासि.न नाम दर्जा ठेगाना सम्पर्क फोटो
कार्यालय मोबाईल नं इमेल
No record found !!!

जिल्ला कार्यालय

क्रम संख्या कार्यालयको नाम कार्यालयको फोन नं कार्यालयको फ्याक्स कार्यालयको इमेल
No record found !!!

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय