नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सीमा प्रशासन कार्यालय ,
संखुवासभा

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय